8-12 КЛАС

За тийнейджърите имаме няколко варианта в зависимост от тяхното ниво и нужди.

Занятията са два пъти седмично или в събота.

  • B1, B1 +, В2, В2 +
  • Подготовка на сертификат – FCE, CAE, IELTS, TOEFL.
  • Разговореи английски
  • Подготовка за държавен изпит.

В тези курсове, освен граматичните умения и подобряването на лексиката, обръщаме специално внимание на уменията за писане като имейли, доклади, есета, описания на хора и събития, рецензии на филми и книги и други видове текстове, които ще бъдат полезни за Висшето образование и всички видове работа и професии.

Учители:

Меган Магинис

Английски

Меган е родена в Канада. Завършва Социология в Университета Wilfrid Laurier. Има удостоверение за преподаване на английски като втори език.

Десислава Йовчева

Английски

Десислава завършва Английска Филология и Етнология в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” през 1999. Десислава Йовчева има сертификат за Квалификация и Развитие на Учители по английски език от Dorset College, Англия.

Силвия Алексиева

Английски

Силвия завършва колеж в Съединените Американски Щати, Флорида през 2007г. След това се завръща в България където започва да преподава английски език на деца и възрастни.

Боряна

Английски

Боряна е бакалавър по приложна лингвистика от Великотърновския университет. Изучавала е езици в Свободния университет в Брюксел и е била преподавател по чужди езици, участвайки в различни доброволчески проекти.

За повече информация