ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС

1ви-4ти клас

Продължителност на курса: Октомври- Май

Малки групи- от 6 до 8 деца,

Участие на преподаватели чужденци! 

Опция I- седмични курсове, два пъти в седмицата сутрин или следобед /в зависимост от смените в училище/,по два учебни часа, 120 учебни часа на учебна година.

Опция II- съботни курсове, веднъж в седмицата, по три учебни часа, 90 учебни часа на учебна година.

 

В тази ранна възраст децата правят първи стъпки в научаването на нов език. Ние, преподавателите от Central Language Hub, напълно осъзнаваме колко е важно да се създаде в децата позитивно отношение към английския език и да  се изгради увереност. Използваме разнообразие от упражнения, които помагат на децата да запомнят новите думи лесно и бързо и  да разбират езика по естествен начин.През по-голямата част от часовете се говори на английски език.  Преподавателите са българи филолози и чужденци, които са носители на езика. Уроците са подготвени спрямо възрастта и нивото и се използват картинки, рими, музика, проекти и видеа с единствената цел да се задържи вниманието и интереса на децата. Те са концентрирани и мотивирани по време на час и така усвояването на материала става неусетно за тях,а знанията са трайни.

 

Децата изучават английски език с помощта на нова програма, наречена BACKPACK. Учебниците са интерактивни и включват четирите езикови умения:слушане, четене, писане и говорене. Основният фокус са практическите умения.

Темите са:

 • Училище
 • Семейство
 • Дом
 • Хора /дрехи, външен вид, части на тялото, професии, спорт и хобита и т.н/
 • Животни
 • Тържества
 • Моят град
 • Храна
 • Здраве
 • Околна среда
 • …….и много други!

Мисловни умения:

 • Разбиране на смисъла от контекста
 • Правене на асоциации
 • Оценяване
 • Определяне на главни идеи и детайли
 • Сравняване и контрастиране
 • Правене на прогнози
 • Вадене на заключения
 • Анализиране
 • Обобщаване
 • ………. и много други!

Езикови умения:

От първи до четвърти клас целта е да се изгради солидна основа на езика. Децата изучават основните граматични времена:

 • Сегашно Просто Време- I go to school every day.
 • Сегашно Продължително Време- I am going to school now.
 • Минало Просто Време- I went to school yesterday.
 • Бъдеще Просто Време- I will go to school tomorrow.
 • Бъдеще време с Going to- I am going to do my homework on Sunday.

Други граматически структури: 

 • There is/There are
 • Can/Cannot
 • Множествено число: boy-boys, child-children
 • Императивна форма- Wash your hands, Don’t be late!
 • Сравнителни степени- The longest river is….., I am younger than my brother
 • Наречия за честота- always, sometimes, often, usually etc.
 • ……….и много други!

 

английски за деца… Ученето е забавно и полезно в Central Language Hub! 

Очакваме Ви с нетърпение в класната стая!

5-7 клас

Продължителност на курса: Октомври-Май

Малки групи- от 6 до 8 деца,

Участие на преподаватели чужденци! 

 Опция I- седмични курсове, два пъти в седмицата сутрин или следобед /в зависимост от смените в училище/,по два учебни часа, 120 учебни часа на учебна година.

Опция II- съботни курсове, веднъж в седмицата, по три учебни часа, 90 учебни часа на учебна година.

 

За тази възрастова група използваме интерактивната учебна програма Wider World,която истински вдъхновява и мотивира учениците. Темите са съвременни и интересни за съответната възрастова група и поддържат любопитството на тийнейджърите. Във всеки час децата използват интернет, телефони и таблети, за да търсят информация, което развива допълнителни умения, толкова необходими в съвременния свят. С помощта на забавни ситуации и теми, ВВС материали и разнообразни допълнителни упражнения,тийнейджърите научават езика и се забавляват! Надграждат речниковия си запас и усвояват граматиката по интересен за тях начин.

 

Всеки отделен дял упражнява четирите езикови умения:

 • Четене
 • Писане
 • Слушане
 • Говорене

Темите, които се покриват са:

 • Околна среда
 • Мода
 • Човешки отношения
 • Култура
 • Образование
 • Бъдеще
 • ……..и много други!

Комуникативните умения се подобряват с помощта на:

 • Дискусии
 • Критично мислене
 • Изразяване на мнение и защитаване на гледната точка
 • Сравнение и контрастиране
 • Анализиране
 • Достигане до изводи
 • Обобщаване

 

Преподавателите в Central Language Hub приемат предизвикателството да се задържи вниманието на учениците в тийнейджърска възраст и затова използват в часовете много игри, състезания, викторини и други забавни упражнения, които стимулират въображението и провокират състезателен дух.

 

Ученето е забавно и полезно в Central Language Hub! 

Очакваме Ви с нетърпение в класната стая!

 

Учители:

Меган Магинис

Английски

Меган е родена в Канада. Завършва Социология в Университета Wilfrid Laurier. Има удостоверение за преподаване на английски като втори език.

Десислава Йовчева

Английски

Десислава завършва Английска Филология и Етнология в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” през 1999. Десислава Йовчева има сертификат за Квалификация и Развитие на Учители по английски език от Dorset College, Англия.

Силвия Алексиева

Английски

Силвия завършва колеж в Съединените Американски Щати, Флорида през 2007г. След това се завръща в България където започва да преподава английски език на деца и възрастни.

Боряна

Английски

Боряна е бакалавър по приложна лингвистика от Великотърновския университет. Изучавала е езици в Свободния университет в Брюксел и е била преподавател по чужди езици, участвайки в различни доброволчески проекти.

За повече информация