Корпоративен Английски

В съвременния свят на бизнеса владеенето на английски език отваря много врати и помага при комуникацията с хора от цял свят в професионална среда . Нашата школа обучава няколко от най-големите фирми в града. Служителите се чувстват все по-уверени при боравенето с говоримия и писмен английски. Часовете ни са забавни, увлекателни, образователни и са изготвени спрямо конкретните нужди на съответната компания.

Часовете са гъвкави, изцяло съобразени с възможностите на курсистите и се провеждат в офиса на съответната фирма или в нашата школа.

За повече информация относно как работим и преподаваме, моля свържете се с нас!